Skip links

Rekistesteriseloste

Janne Ainamo LKV:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Janne Ainamo LKV, Ainamo Trading Oy, Särkiniementie 5 C 53, 00210 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
3. Rekisterin nimi

Janne Ainamo LKV:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Janne Ainamo LKV:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös Janne Ainamo LKV:n tarjoamien palveluiden toteuttamiseen. Tietoja voidaan käyttää Janne Ainamo LKV:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen ja viestintään palveluissamme.

Janne Ainamo LKV saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Janne Ainamo LKV:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot

  • Henkilön nimi
  • Henkilön osoitetieto
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus
  • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
  • Tiedot tilauksista ja sopimuksista
  • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot
  • Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Janne Ainamo LKV:n käytössä, paitsi Janne Ainamo LKV:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Janne Ainamo LKV:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen käyttäjälle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Janne Ainamo LKV:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Janne Ainamo LKV huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Sivustolla kerätään eväste- ja laitetunnisteilla tietoja esimerkiksi sivuista, joilla vierailet. Näiden tietojen avulla voimme tarjota sinulle parempia palveluja. Mittaamme myös kävijämääriä ja mainontaa.